fbpx

ADMINISTRATOR DANYCH

Euro Mall City s.r.o., ID: 27864600
Siedziba: Praha – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00
Wpis do rejestru handlowego: numer pliku C 122 600 prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania danych osobowych

Następujące dane osobowe mogą być przetwarzane za Twoją zgodą w celu oferowania usług biznesowych lub otrzymywania biuletynów:

  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

Podanie danych osobowych nie jest prawnym wymogiem zawarcie umowy. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody, która może być wycofana w każdej chwili.

Przetwarzanie danych osobowych nie powoduje profilowania w oparciu o automatyczne przetwarzanie. Jednak przetwarzanie może być ręczne lub zautomatyzowane.

Twoje dane osobowe nie są wysyłane poza UE.

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez 80 lat, chyba że zaznaczono inaczej.

Inne podmioty przetwarzające dane osobowe

Administrator danych może również udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi ma podpisaną umowę dotyczącą realizowania usług w jego imieniu. Podmioty te zobowiązane są do przetwarzania powierzonych im danych osobowych wyłącznie według wytycznych Administratora danych oraz w ściśle określonym przez niego celu. Obecnie Administrator danych może korzystać z usług wymienionych niżej podmiotów:

  • TRIPON DIGITAL s.r.o. (dla wysyłania biuletynów i/lub informacji handlowych)

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, biuletynu oraz poza wyżej wymienionymi źródłami, głównie za pośrednictwem personelu Administratora. Dane osobowe są zawsze pozyskiwane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu „Bądź na bieżąco” / „Newsletter”

Przesyłając formularz „Bądź na bieżąco” / „Newsletter”, zgodziłeś się, aby Administrator danych kontaktował się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wysyłając biuletyn informował Cię o naszych produktach i usługach lub o naszej firmie i innych wydarzeniach, których jesteśmy organizatorem. Udzieliłeś tej zgody na 80 lat, ale możesz ją odwołać w dowolnym momencie. Możesz łatwo zrezygnować, klikając hiperłącze „Subskrybuj biuletyn” na końcu każdego biuletynu.

Przetwarzane dane osobowe:

  • E-mail

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE Z RACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie w celu zaprzestania wysyłania informacji przez Administratora danych. Wycofanie zgody można zrealizować wysyłając informację e-mailem lub na piśmie pod adresem kontaktowym Administratora.

Wycofanie zgody nie wpływa na prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Prawo do żądania informacji i dostępu do przetwarzanych danych osobowych

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, informacji czy zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu. Możesz poprosić o informacje o swoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mailem lub na piśmie pod adresem kontaktowym Administratora.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, naszym obowiązkiem jest ich usunięcie bez zbędnej zwłoki. Możemy jednak odmówić usunięcia danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa lub jeśli potrzebujemy Twoich danych osobowych do wykonania zawartej umowy.

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mailem lub na piśmie pod adresem kontaktowym Administratora.

Prawo do korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych

Możesz poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe wysyłając wiadomość e-mailem lub na piśmie pod adresem kontaktowym Administratora.

Prawo do zaprzestania przetwarzania danych osobowych

Możesz poprosić o zakończenie przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mailem lub na piśmie pod adresem kontaktowym Administratora.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora. Możesz poprosić o plik swoich danych osobowych w formacie niezbędnym do dalszego automatycznego przetwarzania wysyłając wiadomość e-mailem lub pisząc na adres kontaktowy Administratora.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Nezbytné
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nastavení cookies
Accept
Statistické
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline