fbpx

Poniższy tekst zawiera warunki świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi (zwanej dalej „Usługą”) w centrum handlowym Outlet Arena Moravia (zwanym dalej „OC Outlet Arena Moravia”).
Usługodawcą jest spółka handlowa Euro Mall City s.r.o., ID: 27864600, z siedzibą 186 00 Praga - Karlín, Karolinská 650/1, wpisana do rejestru handlowego: numer pliku C 122 600 prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze
(zwany dalej „Dostawcą").

Niniejsze Warunki (zwane dalej „Warunkami”) określają obowiązujące zasady korzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonej przez Dostawcę. Niniejsze Warunki są wiążące dla wszystkich użytkowników Usługi.
Dla celów niniejszych Warunków „Użytkownik Serwisu” oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi (zwaną dalej „Użytkownikiem”). Użytkownik korzystając z Usługi każdorazowo wyraża zgodę na obowiązujące warunki jej dostarczania. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi lub odmówi wyrażenia zgody na obowiązujące brzmienie niniejszych Warunków, ustanowienie połączenia internetowego za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi w OC Outlet Arena Moravia nie będzie dostępne lub ustanowione połączenie zostanie zawieszone.

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby polepszyć doświadczenie przeglądania i zapewnić dodatkową funkcjonalność.

Zrozumiałem